top of page
vervoer.png

Vervoer

Hier vind u alle informatie over vervoer naar school, vergoedingen, ...

Carpooling, vrijwilliger, ...

 

Men kan afspreken met andere ouders om aan carpooling te doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

– Eén ouder die hiertoe bereid is neemt ook andere kinderen mee en ontvangt de vergoedingen voor al de vervoerde kinderen;

– Enkele ouders spreken af om beurtelings te rijden en delen de vergoeding onderling;

– Een vrijwilliger engageert zich om enkele kinderen te vervoeren. Deze vrijwilliger ontvangt de vergoeding voor de vervoerde kinderen.

Autovervoer

 

Omwille van de vrije onderwijskeuze heeft men recht op een vergoeding van de overheid, als er op 4 km van de woonplaats geen School met de Bijbel gelegen is. Deze is gebaseerd op 75% van de kostprijs van een treinticket. Dit geldt voor kinderen die dagelijks of wekelijks naar school komen.

Vergoeding

Voorbeeld: Als een kind 20 km van de school vandaan woont, dan krijgen de ouders 600 €/jaar terugbetaald.

 

Eigen wagen: Als men in de mogelijkheid is om de kinderen zelf naar de school te brengen, dan krijgt men een vergoeding van de overheid (zie hierboven).

 

Carpooling: Voor al de kinderen die vervoerd worden met de wagen wordt een vergoeding voorzien door de overheid (zie hierboven)

bottom of page