top of page

Meldpunt klokkenluiders

Werk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met het meldpunt voor klokkenluiders. Omwille van onze samenwerkingsovereenkomst met KathOndVla, werken we met hetzelfde meldpunt, namelijk:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

02 507 07 12

Guimardstraat 1, 1040

Brussel
 

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

 

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken.

 

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling. Meer informatie over de klokkenluidersregeling binnen onderwijs vind je ook terug op deze webpagina van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

bottom of page