top of page
school.png

Onze school

Ontdek meer over onze school. 

Een kleine school, waar we een groot hart voor iedereen hebben en waar elk kind uniek is en zichzelf mag zijn.

Het PEDAGOGISCH PROJECT van de school is de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit het onderwijs wordt gegeven.

Elke school kiest zelf haar pedagogisch project.

De scholengemeenschap Scholen met de Bijbel - Vlaanderen hebben een gezamenlijk Pedagogisch Project.

Het SCHOOLREGLEMENT van de school is een brochure waarin u informatie over de school kan vinden.

In deze brochure staan alle afspraken en regels die gelden op onze school. 

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk Oost - Brabant (ONWOB).

U kan meer over dit netwerk lezen op www.onwob.be.

onwob.JPG

God heeft ons uniek gemaakt. We willen alle kinderen helpen in hun ontwikkelingstocht en duidelijk maken dat God een plan heeft met hun leven.

We zijn een creatieve school. We willen voor elk kind een maximale ontwikkeling.

icoon_doelstelling_1_basis.png

De gemotiveerde leerkrachten en medewerkers bieden de kinderen maximale kansen tot ontplooien.

icoon_doelstelling_3_basis.png
icoon_doelstelling_2_basis.png
icoon_doelstelling_4_basis.png
icoon_doelstelling_5_basis.png

Ieder kind is uniek,  onvervang-baar en geliefd door God.  

We stimuleren de kinderen om actief en betrokken hun plaats in de maatschappij in te nemen.

bottom of page