top of page
informatieveiligheid.png

Privacy

Als school hechten wij veel belang aan uw privacy en aan de privacy van iedereen die hier op school aanwezig is.
Dit doen we al jaren met de grootste zorg. 

Recent heeft de wetgevende macht gevraagd dit proces en alles wat er in onze organisatie bij komt kijken op papier te zetten. Dit vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of meer bekend, in het Engels, de General Data Protection Regulation (GDPR).
Het resultaat hiervan is ons Informatieveiligheid- en preventiebeleid. U kunt dit lezen als u op het pictogram met het schild klikt.

Als u met vragen rond dit thema zit kunt u steeds de verantwoordelijke hiervoor contacteren: privacy@despringplank.net

bottom of page