top of page
visie.png

VISIE

 

De Springplank gelooft dat er een enorm potentieel ligt in elk kind.

Vanuit een christelijke grondhouding willen we dit potentieel ontwikkelen en laten schitteren.

We bieden daartoe een kwalitatieve vorming aan, aangepast aan de talenten en competenties van elk kind.

missie.png

MISSIE

 

De Springplank vormt kinderen om met een sterke identiteit en liefde voor de ander, actief hun plaats in te nemen in de samenleving.

De Springplank heeft een duidelijke visie:

Omdat wij geloven dat elk kind uniek is willen we alle kinderen een optimale ontwikkeling aanbieden die aangepast is naar ieders talent en competenties.

 

Als je in groei gelooft, werk je continu op zorgzame wijze aan ontwikkelingskansen. Dit is iets wat overal in voorkomt, iets wat leeft binnen de schoolmuren; het is een manier van kijken naar, van denken over, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen; het is een manier van zijn. Want een kind kan pas groeien wanneer het zich goed voelt. Onze school is daarom als een tweede thuis.

 

Als team hebben we als doel om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle leerlingen. We kijken verder, passen ons aan en stimuleren de zelfstandigheid dmv contractwerk, hoekenwerk, talentenarchipel, projectwerk, over de klassen heen.

 

In onze graadsklassen zorgt elke juf of meester voor een veilig klasklimaat dat leidt tot een krachtige leeromgeving met een gestructureerde basisaanpak. Zodat elk kind ongeacht zijn leervermogen, zijn voorkennis, zijn sociale situatie of afkomst, aan zijn trekken komt. De leerkracht probeert in te spelen op de leerlingen, wetende dat kinderen ontwikkelen volgens een eigen tempo en eigen ritme. 

bottom of page