top of page
Springcomité.png

Het Springcomité

informeert | investeert | organiseert | vergadert​

Het Springcomité is een groep van ouders die betrokken zijn bij het schoolgebeuren en vanuit deze ambitie actief meewerken en meedenken.

Voorzitter: Natasja M.

Secretaris: Jonathan D.L.

Penningmeester: Jonathan D.L.

ouderraad@despringplank.net

Contact binnen de school:

  • Juf Ann

  • In het kader van inspraakbeleid denken we samen met de directie na over vragen die zij of wij hebben ter verbetering van de schoolsituatie voor de kinderen. Dit doen we tijdens elke ouderraad.
     

  • We steken ook onze handen uit de mouwen tijdens evenementen van de school: spaghettidag, schoolfeest … maar organiseren zelf ook activiteiten die ouders, kinderen en personeel dichter bij elkaar brengen, terwijl we de opbrengsten hiervan opnieuw investeren in het welzijn van de kinderen.

Jouw inbreng kan allerlei zijn:

  • Je wilt ALLEEN maar WETEN wat de school en andere ouders allemaal te vertellen hebben over de gang van zaken en LUISTEREN naar de vragen waar iedereen mee zit, in twee richtingen.

  • Je wilt OOK mee DENKEN over wat we als ouderraad allemaal kunnen betekenen voor de school

  • Je wilt OOK mee UITWERKEN (activiteiten), samen met andere ouders

  • Je wilt OOK mee PRAKTISCH ONDERSTEUNEN samen met andere betrokkenen. (ouders/personeel/bestuur/vrijwilligers),

  • Je wilt …

handeninelkaar.jpg

ACTIE: ouders-voor-ouders
Met deze actie willen we de ouders in deze turbulente tijd ondersteunen.

 

Dat kan een babbel zijn, maar ook bijvoorbeeld hulp in de vorm praktische zaken (bijvoorbeeld: boodschappen, maaltijd, transport…).

 

Voor meer info of een hulpvraag: mail ons!

bottom of page