top of page

Schoolbestuur:

De vzw School met de Bijbel De Springplank is de inrichtende macht van onze school.
De inrichtende macht is de werkgever van het personeel van de school, is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zorgt voor de noodzakelijke
voorwaarden voor de goede organisatie van kwaliteitsvol onderwijs.
De doelstelling van de vzw School met de Bijbel De Springplank is het aanbieden van
hoogwaardig onderwijs en opvoeding gesteund op Bijbelse waarden. Hiertoe biedt ze
onder meer culturele, wetenschappelijke, sociale, godsdienstige en sportieve vorming en
opleidingen aan binnen het kader van ons pedagogisch project.
De vzw School met de Bijbel De Springplank is conform het nieuwe wetboek voor
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) opgebouwd, bestaande uit de Algemene
Vergadering en het Bestuur.


Het bestuur van de vzw School met de Bijbel De Springplank is als volgt samengesteld:


Frédéric BRAEKELAERE
Voorzitter
voorzitter@despringplank.net


Nicole VAN DER MAALE
Bestuurslid
nicole@despringplank.net


Ellen WOLTHUIZEN
Bestuurslid
ellen@despringplank.net


Wettelijke gegevens:
vzw School met de Bijbel De Springplank
Godshertogestraat 36 - 3200 Aarschot
E-mail: bestuur@despringplank.net
Ondernemingsnummer: 0865.445.777
Rechtspersonenregister (RPR) Leuven
Instellingsnummer inrichtende macht: 128264


Dowload hier: Statuten vzw School met de Bijbel De Springplank

bottom of page