top of page
ipco.png

IPCO

 

IPCO (Inrichtende macht Protestants-Christelijk Onderwijs) is het samenwerkingsverband van de VZWʼs van de verschillende Scholen met de Bijbel in Vlaanderen. De protestants-evangelische identiteit, zoals geformuleerd in het gezamenlijk pedagogisch project van IPCO, vormt het fundament van dit samenwerkingsverband. De kwaliteit van ons aangeboden onderwijs in combinatie met onze overtuiging - dat God pertinent aanwezig is in de onderwijspraktijk - maakt, elke dag opnieuw en in elke school, het verschil.

 

Onze koepel telt in totaal 10 lagere scholen, waarvan één school voor buitengewoon onderwijs:

- De Ark in Kortrijk,

- Gaspard de Coligny in Gent,

- De Springplank in Aarschot,

- De WEGwijzer in Mechelen,

- De Schatkist in Brussel,

- ’t piepelke in Bilzen,

- Den Akker in Lommel,

- De Padvinder in Genk,

- De Leertuin in Antwerpen,

- Mijn Oogappel (buitengewoon onderwijs) in Kortrijk.

WERKEN BIJ IPCO

 

IPCO is steeds op zoek naar gediplomeerde leerkrachten, die zin hebben om samen met ons mee verder te bouwen aan onze scholen.

 

Mocht u interesse hebben, mogen we dan vragen om u, zo snel mogelijk, op te geven via deze link: https://forms.gle/NxKEuEJtnpmjuP8s7 . Dit is een document waarin alle gegevens van de kandidaten gebundeld worden en waartoe elke school van IPCO toegang heeft. Indien er dan een vacature vrijkomt, kunnen we u gemakkelijk contacteren.

 

We kijken uit naar uw interesse!

bottom of page